Showcase Relais & Chateaux - Milano, 29 Gennaio 2024